Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Asiantuntijoillamme on kattava kokemus julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeudellisista asioista valtiolla, kunnissa ja seurakunnissa. Ymmärrämme, että konsultaatio julkisen sektorin palvelussuhdeasioissa edellyttää toimintaympäristön ja muun vaikuttavan lainsäädännön tuntemusta.

Palvelemme asiakkaitamme tehokkaasti, koska osaamme ottaa huomioon työ- ja virkasuhdelainsäädännön lisäksi myös esimerkiksi hallintomenettelyä koskevan sääntelyn ja työ- ja virkaehtosopimusten sisällön.

Konsultoimme ja avustamme julkisen sektorin asiakkaita koko palvelussuhteen elinkaareen liittyvissä haastavissa juridisissa tilanteissa. Palvelumme kattavat esimerkiksi seuraavat:

Palvelussuhteeseen ottaminen: Avustamme muun muassa ansiovertailussa ja määräaikaisuuden perusteiden laillisuuden arvioinnissa.

Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu palvelussuhteen aikana

Johtavien viranhaltijoiden johtajasopimukset: Avustamme johtavien viranhaltijoiden johtajasopimusten laadintaan, neuvotteluun ja sopimuksen tulkintaan liittyvissä kysymyksissä. Konsultoimme tilanteessa, jossa virkasuhde halutaan päättää yhteisymmärryksessä.

Uudelleen järjestelyt: Konsultoimme erilaisissa rakennejärjestelyissä, yhtiöittämistilanteissa ja liikkeen luovutustilanteissa sekä niihin liittyvissä neuvottelumenettelyissä ja henkilöstövaikutuksien hallinnassa.

Virka- ja työsuhteeseen liittyvät erimielisyystilanteet: Avustamme erilaisissa selvitys-, kuulemis- ja neuvottelumenettelyissä. Arvioimme palvelussuhteen päättämisen juridisia edellytyksiä. Toimimme asiamiehenä eri tuomioistuimissa, yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeuksissa ja työtuomioistuimessa.

Avustamme tarvittavien asiakirjojen ja hallintopäätösten valmistelussa.