Koulutus

Asiantuntijamme ovat käytettävissänne, mikäli organisaatiossanne on tarvetta johdon ja esimiesten koulutukselle ajankohtaisista työoikeudellisista aiheista. Kouluttajana toimii aina työoikeuteen erikoistunut asianajaja, ja koulutuksen sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Koulutamme tällä hetkellä esimerkiksi seuraavista aiheista:

Esimiehen vastuu ja velvollisuudet henkisessä työsuojelussa (esimerkiksi häirintä- ja kiusaamistilanteet sekä liiallinen työkuorma)
Organisaatiomuutosten hallinta työ- ja virkasuhdeoikeudellisesta näkökulmasta
Esimiehen työoikeudellinen työkalupakki (peruspaketti työoikeuden keskeisistä osa-alueista, jotka jokaisen esimiehen on tärkeää tuntea)
Työntekijän ja viranhaltijan irtisanominen taloudellisella ja tuotannollisella perusteella
Henkilöön liittyvät työ- ja virkasuhteen päättämistilanteet (esimerkiksi alisuoriutuminen, sopimaton käytös, yhteistyökyvyttömyys, epärehellisyys, alentunut työkyky)
Varhainen puuttuminen alentuneeseen työkykyyn sekä työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyö
Olemme kouluttaneet runsaasti eri alojen esimiehiä niin yksityisellä kuin julkisella sektorillakin.