Organisaation muutosprosessi

Työelämä ja yritysten liiketoimintaympäristöt ovat murroksessa. Yritystoiminnan uudelleen järjestelyissä keskeisessä asemassa ovat henkilöstöön ja työsuhteisiin kohdistuvat muutokset. Yrityksessä voi olla tarve esimerkiksi tehostamiseen ja työvoiman vähentämiseen, toimenkuvien uudistamiseen, osaamisen päivittämiseen tai työtapojen kehittämiseen. Tilanteisiin liittyy vaikeita työoikeudellisia kysymyksiä, joiden hahmottaminen on keskeistä uudistusten onnistuneeksi toteuttamiseksi.

Kokemuksemme mukaan hyvissä ajoin tehty tilanteen oikeudellinen arvio varmistaa parhaan lopputuloksen. Tällöin osataan valita oikeat juridiset keinot muutosten toteuttamiseen ja vältetään ennalta ongelmatilanteet.

Avustamme asiakkaitamme erilaisten muutosprosessien suunnittelussa, valmistelussa ja toteuttamisessa. Meillä on kokemusta muun muassa organisaatiouudistuksista, liikkeenluovutuksista, yhteistoimintaneuvotteluista ja työsuhteen ehtojen muutoksista. Laadimme muutostilanteissa tarvittavia työoikeudellisia due diligence -selvityksiä.

Huomioimme konsultaatiossamme myös hyvän henkilöstöpolitiikan merkityksen. Tarjoamme asiakkaillemme lisäksi koulutusta esimiestyön tueksi haastavissa muutostilanteissa.