Due diligence

Kun yritys tai sen osa myydään, kaupan kohteesta tehdään tyypillisesti due diligence -selvitys. Myyjän on kyettävä kertomaan potentiaaliselle ostajalle yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja toimintaan vaikuttavista olennaisista seikoista. Henkilöstöön liittyvät kysymykset ovat monessa järjestelyssä aivan keskeisessä asemassa, koska henkilöstöön sitoutuu usein liiketoiminnan kannalta keskeinen osaaminen ja ymmärrys ja koska henkilöstö on toisaalta merkittävä kustannus.

Ostajaa kiinnostavat työsuhdeasiat myös siitä syystä, että työsuhteisiin saattaa liittyä taloudellisesti merkittäviä riskejä, jotka realisoituvat vasta vuosien päästä. Ostajan kannalta on tärkeää selvittää, mitä kustannuksia ja taloudellisia riskejä henkilöstöön liittyy, jotta se osaa tarkasti määritellä kauppahinnan tai varautua riskeihin muulla tavoin kauppakirjassa.

Yritykselle voi olla hyödyllistä teettää HR-asioitaan koskeva due diligence -selvitys jo hyvissä ajoin ennen kuin potentiaalista ostajaa ryhdytään etsimään. Tällöin voidaan ennakollisesti pyrkiä ratkaisemaan sellaisia HR-kysymyksiä, jotka voisivat myyntitilanteessa tulla ongelmiksi. Tarpeellista voi olla esimerkiksi neuvotella tarkoituksenmukaiset johtajasopimukset avainhenkilöille.

Tyypillisesti due diligence -selvitys aktualisoituu kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun yritysjärjestely pyritään saamaan maaliin. Tällöin ostajan intressissä on yleensä varmistua siitä, että kohdeyrityksessä ei ole potentiaalisia työoikeudellisia riskejä, jotka voivat vaarantaa yrityksen toiminnan tai aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tai mainevaikutuksia. Ostajaa kiinnostaa yleensä esimerkiksi avainhenkilöiden sopimusehdot sekä kohdeyrityksen toiminnan laillisuus työehtosopimuksen noudattamisessa ja vaikkapa yhteistoimintamenettelyiden toteuttamisessa.

Olemme avustaneet asiakkaitamme merkittävissä yritysjärjestelyissä sekä myyjän että ostajan näkökulmasta. Tavoitteemme on aina ymmärtää asiakkaamme keskeiset liiketoiminnalliset tavoitteet ja arvioida kohdetta niiden intressien näkökulmasta. Tunnemme työoikeudelliset riskit, jolloin voimme tuottaa asiakkaallemme tiedon, joka tarvitaan yritysjärjestelyn toteuttamiseksi asiakkaamme näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla.