Liikkeen luovutus

Erilaisiin yritysjärjestelyihin ja organisaation muutostilanteisiin liittyy monissa tapauksissa kysymys siitä, onko kyseessä mahdollisesti myös työoikeudellinen liikkeen luovutus. Arvioitavana voi olla esimerkiksi yhtiöittäminen, ulkoistaminen tai alihankkijan vaihtaminen.

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät pääsääntöisesti liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.

Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtyminen on automaattista ja pakottavaa. Liikkeen luovutusta koskevissa erityiskysymyksissä korostuvat EU-oikeus (ns. liikkeenluovutusdirektiivi) ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Tilanteet saattavat olla välillä epäselviä ja hankalia, eikä liikkeen luovutuksen tunnistaminen ole aina yksiselitteistä tai helppoa. Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan identiteettinsä säilyttävän taloudellisen ja toiminnallisen kokonaisuuden luovuttamista. Se, muodostuuko tilanteessa liikkeen luovutus, ratkaistaan kokonaisarvioinnin perusteella.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi seuraaviin seikkoihin:

millaisesta yrityksestä on kyse
siirtyykö henkilökuntaa ja kuinka paljon
luovutetaanko aineellisia tai aineettomia omaisuuseriä ja kuinka paljon
säilyykö asiakaskunta
jatketaanko toimintaa luovutuksen jälkeen samankaltaisena ja ilman pitkää katkosta
vaihtuuko työnantajasubjekti.
Tarjoamme asiantuntemuksemme asiakkaillemme haasteellisissa liikkeen luovutusta koskevissa erityiskysymyksissä. Olemme hyvin perehtyneitä myös kansainväliseen ja EU-oikeudelliseen sääntelyyn sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön.