Muutokset työsuhteen ehtoihin

Muutoksista työsuhteen ehtoihin voidaan sopia työnantajan ja työntekijän kesken. Työnantaja voi toteuttaa tiettyjä pienehköjä muutoksia työsuhteissa myös yksipuolisesti työnjohto-oikeutensa rajoissa. Tätä merkittävämmin ehtoja voidaan muuttaa irtisanomismenettelyä noudattaen joko yksittäisen työntekijän kanssa käytävissä neuvotteluissa tai osana laajempia yhteistoimintaneuvotteluita. Oikean menettelytavan valinta on usein tulkinnanvaraista ja haastavaa.

Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä on olennaista selvittää tilanteeseen liittyvät oikeudelliset riskit ja oikeat toteuttamistavat. Puutteellisesti toteutetun muutosprosessin riskeinä ovat muun muassa väitteet sopimusrikkomuksesta, työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä tai yhteistoimintalain rikkomisesta sanktioineen. Lisäksi virheellinen menettely vaarantaa työyhteisön hyvinvoinnin ja työnantajan maineen.

Kokemuksemme mukaan muutosten toteuttamisessa on olennaista huomioida myös onnistuneen henkilöstöpolitiikan keskeinen merkitys yritystoiminnalle.

Konsultoimme työoikeudellisten muutostarpeiden kartoittamisessa sekä asiakkaidemme tarpeisiin parhaiten sopivan lähestymistavan valinnassa ja toteuttamisessa. Avustamme myös muutoksia koskevissa neuvotteluissa ja asiakirjojen laadinnassa sekä mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemisessa.