Työoikeudellinen konsultaatio

RÄÄTÄLÖITYJÄ RATKAISUJA.

Konsultoimme asiakkaittemme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla:

et-Z

työ-, johtaja- ja toimitusjohtajasopimukset

et-Z

salassapito-, kilpailukielto-, houkuttelukiellot

et-Z

tulospalkkio- yms. kannustin- ja sitouttamisjärjestely

et-Z

rekrytointitilanteet

et-Z

työaika- ja vuosiloma

et-Z

kansainväliset työnteon tilanteet

et-Z

vuokratyövoiman tarjoaminen ja käyttäminen

et-Z

työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät kysymykset

et-Z

työelämän tietosuoja

et-Z

Immateriaalioikeudet työsuhteessa

et-Z

IPR

et-Z

työyhteisön eri ongelmatilanteet, kuten työpaikkakiusaaminen

et-Z

työyhteisön organisaatiomuutokset

et-Z

yhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä

Ymmärrämme, että jokainen työnantaja ja työpaikka on erilainen. Otamme huomioon asiakkaan toimintaympäristön ja tavoitteet. Pitkän ja monipuolisen kokemuksemme ansiosta osaamme huomioida juridiikan lisäksi myös henkilöstöhallintoon liittyvät näkökohdat.