Työoikeudellinen konsultaatio

RÄÄTÄLÖITYJÄ RATKAISUJA.

Konsultoimme asiakkaittemme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla:

työ-, johtaja- ja toimitusjohtajasopimukset

salassapito-, kilpailukielto-, houkuttelukiellot

tulospalkkio- yms. kannustin- ja sitouttamisjärjestely

rekrytointitilanteet

työaika- ja vuosiloma

kansainväliset työnteon tilanteet

vuokratyövoiman tarjoaminen ja käyttäminen

työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät kysymykset

työelämän tietosuoja

Immateriaalioikeudet työsuhteessa

IPR

työyhteisön eri ongelmatilanteet, kuten työpaikkakiusaaminen

työyhteisön organisaatiomuutokset

yhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä

Ymmärrämme, että jokainen työnantaja ja työpaikka on erilainen. Otamme huomioon asiakkaan toimintaympäristön ja tavoitteet. Pitkän ja monipuolisen kokemuksemme ansiosta osaamme huomioida juridiikan lisäksi myös henkilöstöhallintoon liittyvät näkökohdat.