Immateriaalioikeudet työsuhteessa

Tällä hetkellä lainsäädäntö ei anna selvää vastausta kysymykseen, kenelle kuuluvat oikeudet työsuhteen aikana laadittuihin tekijänoikeudellisiin teoksiin. Tekijänoikeuslaki säätää ainoastaan työ- ja virkasuhteen aikana laaditusta tietokoneohjelmasta ja tietokannasta, joiden tekijänoikeudet siirtyvät lain mukaan työnantajalle.

Yleinen immateriaalioikeudellinen lähtökohta on, että oikeudet kuuluvat luonnolliselle henkilölle, joka on aikaansaanut suojatun tuotteen. Toisaalta työoikeudellisesta näkökulmasta työn tulokset kuuluvat työnantajalle ja työntekijälle maksetaan työsuorituksesta vastikkeeksi palkka. Ristiriita on olemassa ja se on jollakin tapaa ratkaistava.

Kun arvioidaan työntekijän tekijänoikeuksia, on ensiksi ratkaistava kysymys, onko ylipäätään kysymys teoksesta, joka saa tekijänoikeudellista suojaa. Mikäli näin on, on pohdittava, millä perusteella työnantajalla voi olla oikeus käyttää teosta. Asiaa voidaan arvioida niin sanotun normaalikäyttösäännön nojalla, mutta tilanne on osapuolten kannalta tällöin epäselvä ja siten epätyydyttävä.

Jos mahdollista, asia kannattaa pyrkiä ratkaisemaan sopimuksin. Avustamme asiakkaitamme ennen työsuhteen alkua tai työsuhteen aikana tilanteessa, jossa osapuolet haluavat sopia oikeuksistaan. Tällöin on huomioitava myös esimerkiksi oikeus muunnella teosta ja luovuttaa se edelleen. Toisinaan työsuhteen aikana päädytään hyväksymään epäselvä tilanne. Avustamme asiakkaitamme myös silloin, kun asiasta syntyy erimielisyyttä.

Tekijänoikeuksien lisäksi on toimialasta riippuen huomioitava myös muut immateriaalioikeudet, kuten esimerkiksi patentit, mallit, tavaramerkit ja domainit.