Kansainväliset työnteon tilanteet

Useilla asiakkaillamme toiminta on kansainvälistä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
Suomessa sijaitsee kansainvälisen konsernin tytäryhtiö tai sivuliike
Ulkomaalainen yhtiö lähettää työntekijöitä tilapäisesti työskentelemään Suomeen
Ulkomaalainen yhtiö ostaa suomalaisen yhtiön osakekannan tai liiketoiminnan
Suomalainen yhtiö lähettää työntekijöitä tilapäisesti työskentelemään EU-alueelle tai sen ulkopuolelle
Suomalaisella yhtiöllä on pysyvästi ulkomailla työskenteleviä työntekijöitä
Suomalainen yhtiö rekrytoi ulkomaalaisia työntekijöitä ja pohtii erilaisia tarkoituksenmukaisia työnteon muotoja
Suomalainen yhtiö haluaa laajentua ulkomaille, mutta se etsii keinoja laajentumiseen ilman omien työntekijöiden rekrytointia.
Työnantajien on ratkaistava muun muassa kysymyksiä siitä, muodostuuko kulloinkin kansainvälisluonteinen työnteon tilanne. Pohdittavana voi olla sovellettava laki ja mahdollisesti soveltuva työehtosopimus. Avustamme asiakkaitamme tarkoituksenmukaisien työsopimusehtojen laadinnassa, mutta toisaalta myös epäselvissä tilanteissa, joissa ehdoista ei ole riittävän selkeästi sovittu etukäteen.

Työnantajan on otettava huomioon oikein myös muun muassa ulkomaalaislaki ja laki lähetetyistä työntekijöistä. Kansainvälisellä asiakkaalla saattaa olla tarve hankkia lakisääteinen edustaja Suomeen, jollei sillä ole liikepaikkaa Suomessa. Meillä on kokemusta edustajana toimimisesta.

Avustamme tarvittaessa lisäksi tilanteissa, joissa asian juridinen selvittäminen edellyttää toisen maan lainsäädännön sisällön selvittämistä. Etsimme kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisen yhteistyötahon.