Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuojaan ja työntekijöiden yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset ovat kasvattaneet tärkeyttään läpi 2000-luvun. Niiden merkitys korostuu entisestään teknologian kehittyessä. Hyvin monissa työelämän ongelmatilanteissa joudutaan huomioimaan tietosuojaan liittyvät kysymykset. Tieto on arvokasta, ja tietosuojaan liittyvät kysymykset koskettavat jokaista meistä.

Suomen perustuslain mukaan jokaisen yksityiselämä ja kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on turvattu. Työelämän tietosuojassa on kyse ennen kaikkea työntekijän perustuslain mukaisten oikeuksien ja työnantajan intressien yhteensovittamisesta. Tyypilliset tilanteet työelämässä koskevat esimerkiksi työntekijästä kerättäviä tietoja, työntekijän sähköpostin käyttöä, terveydentilatietoja, teknistä valvontaa ja huumausainetestejä.

Työntekijöiden yksityisyyden suojaa koskevia säännöksiä on useissa eri lähteissä ja säädöksissä. Lisäksi on oltava tietoinen EU-tason sääntelystä sekä oikeuskäytännöstä. Tärkeimpiä säädöslähteitä ovat ainakin ns. henkilötietodirektiivi, henkilötietolaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Nopeasti kehittyvänä oikeudenalana henkilötietojen suojaa koskeva sääntely lisääntyy, muuttuu ja uudistuu koko ajan. Tällä hetkellä on tiedossa, että EU:n uudet tietosuojasäädökset tulevat voimaan vuonna 2018. On ensiarvoisen tärkeää, että työnantaja hallitsee henkilötietojen käsittelyyn liittyvät perusperiaatteet, pystyy hyödyntämään niitä omassa liiketoiminnassaan ja välttämään mahdolliset karikot.

Konsultoimme asiakkaitamme työelämän tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä vankalla ammattitaidolla ja olemme selvillä myös vireillä olevista ja tulevista lainsäädäntöhankkeista niin kansallisella kuin kansainvälisellä ja EU-oikeuden tasolla. Voit kääntyä puoleemme missä tahansa yksityisyyden suojaan ja työelämän tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.