Työoikeudelliset riitaprosessit

VOITTAVA JOUKKUE TARVITSEE PARHAAT RATKAISIJAT.

Aina hyvä asioiden ennakointi tai huolellinen valmistelukaan ei auta vaan asiat saattavat kärjistyä riitaisiksi.

Olemme erikoistuneet työ- ja virkasuhderiitoihin ja hoidamme asiakkaidemme riita-asiat ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja tarpeettomia kuluja välttäen. Tärkeintä meille on asiakkaan etu ja ehdoton luottamuksellisuus. Annamme asiakkaalle realistisen arvion riita-asian menestymismahdollisuuksista oikeudessa ja mahdollisesta kuluriskistä. Selvitämme myös, onko asiakkaalla oikeusturvavakuutus ja haemme asiakkaalle asiaan oikeusturvapäätöksen. Mikäli yrityksellä on oikeusturvavakuutus, se korvaa vakuutusehtojen mukaisesti yleensä yrityksen omat asianajokulut omavastuuta lukuun ottamatta.

 

Palvelemme asiakkaitamme muun muassa seuraavissa erimielisyys- ja riitatilanteissa:

Työ- ja virkasuhteen aikaiset erimielisyystilanteet ja niihin liittyvät neuvottelut (esimerkiksi palkkaa koskevat erimielisyydet)

Työ- ja virkasuhteen päättämiseen liittyvät erimielisyystilanteet ja neuvottelut

Erilaisiin syrjintäväitteisiin liittyvät riitatilanteet

Yhteistoimintalakiin perustuvat riitatilanteet

Kilpailukielto- ja salassapitosopimuksiin liittyvät erimielisyydet

Työturvallisuuteen liittyvät rikos- ja riita-asiat

Työsyrjintärikokset

Yrityssalaisuuden rikkomiseen liittyvät rikosasiat

Sovintoneuvottelut ja päättämissopimukset

Välimiesmenettelyt

Työtuomioistuinriidat

Hallinto-oikeusprosessit

Monissa tapauksissa samassa riita-asiassa saatetaan esittää useita liitännäisvaatimuksia.

Työsuhteen päättämiseen liittyvissä riitatilanteissa on hyvä muistaa, että päättämisperusteen olemassaolosta on näyttötaakka pääsäännön mukaan aina työnantajalla.