Työoikeudelliset riitaprosessit

VOITTAVA JOUKKUE TARVITSEE PARHAAT RATKAISIJAT.

Aina hyvä asioiden ennakointi tai huolellinen valmistelukaan ei auta vaan asiat saattavat kärjistyä riitaisiksi.

Olemme erikoistuneet työ- ja virkasuhderiitoihin ja hoidamme asiakkaittamme riita-asiat ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja tarpeettomia kuluja välttäen. Tärkeintä meille on asiakkaan etu ja ehdoton luottamuksellisuus. Annamme asiakkaalle realistisen arvion riita-asian menestymismahdollisuuksista oikeudessa ja mahdollisesta kuluriskistä. Selvitämme myös, onko asiakkaalla oikeusturvavakuutus ja haemme asiakkaalle asiaan oikeusturvapäätöksen. Mikäli yrityksellä on oikeusturvavakuutus, se korvaa vakuutusehtojen mukaisesti yleensä yrityksen omat asianajokulut omavastuuta lukuun ottamatta.

Palvelemme asiakkaitamme muun muassa seuraavissa erimielisyys- ja riitatilanteissa:

et-Z
Työ- ja virkasuhteen aikaiset erimielisyystilanteet ja niihin liittyvät neuvottelut (esimerkiksi palkkaa koskevat erimielisyydet)
et-Z
Työ- ja virkasuhteen päättämiseen liittyvät erimielisyystilanteet ja neuvottelut
et-Z
Erilaisiin syrjintäväitteisiin liittyvät riitatilanteet
et-Z
Yhteistoimintalakiin perustuvat riitatilanteet
et-Z
Kilpailukielto- ja salassapitosopimuksiin liittyvät erimielisyydet
et-Z
Työturvallisuuteen liittyvät rikos- ja riita-asiat
et-Z
Työsyrjintärikokset
et-Z
Yrityssalaisuuden rikkomiseen liittyvät rikosasiat
et-Z
Sovintoneuvottelut ja päättämissopimukset
et-Z
Välimiesmenettelyt
et-Z
Työtuomioistuinriidat
et-Z
Hallinto-oikeusprosessit
Monissa tapauksissa samassa riita-asiassa saatetaan esittää useita liitännäisvaatimuksia.

Työsuhteen päättämiseen liittyvissä riitatilanteissa on hyvä muistaa, että päättämisperusteen olemassaolosta on näyttötaakka pääsäännön mukaan aina työnantajalla.