Fyysinen työturvallisuus

Konsultoimme ja koulutamme yrityksiä työturvallisuusasioissa. Asiakkainamme on erikokoisia yrityksiä, myös useita johtavia yrityksiä teollisuuden ja tuotannon eri aloilta. Pyrkimyksemme on auttaa asiakkaita edistämään työturvallisuutta työpaikalla ja ennaltaehkäisemään työturvallisuusriskejä. Tavoitteenamme on se, että asiakas minimoi työn mahdollisesti aiheuttamat riskit työturvallisuudelle ja työhyvinvoinnille, välttää ongelmatilanteiden syntymisen sekä viime kädessä viranomaistutkintaan ja rikosprosessiin päätymisen.

Uskomme, että työturvallisuuteen liittyvien konfliktitilanteiden välttäminen on asiakkaalle myös selkeä liiketoiminnallinen etu. Vastuullinen työturvallisuusasioista huolehtiminen parantaa ja pitää yllä hyvää työilmapiiriä ja luo positiivista yrityskuvaa. Tämän lisäksi se vähentää konkreettisesti kustannuksia, kun esimerkiksi sairauspoissaolot vähenevät eikä yritykselle aiheudu mahdollisia pitkiä ja kalliita oikeusprosesseja.

Työturvallisuusasioihin keskittyminen ennaltaehkäisee tapaturmia, ja sillä on vaikutusta myös mahdollisessa tapaturmatilanteessa työnantajan vastuuseen. Koulutamme yrityksiä työnantajan juridisen ja rikosoikeudellisen vastuun keskeisistä kysymyksistä. Pienillä muutoksilla yrityksen käytännöissä voi olla suuri merkitys yrityksen työturvallisuustason, työskentelyilmapiirin ja myös eri toimijoiden vastuiden kannalta.